Breng Bestuur en Burger bij elkaar, word Beleidsbemiddelaar!

Bewoners die protesteren tegen de komst van een windmolenpark, maatschappelijke organisaties in het sociaal domein die gezamenlijk moeten optreden, de leefbaarheid en veiligheid in een achterstandswijk vergroten… Dit zijn voorbeelden van complexe beleidsopgaven die vragen om nieuwe vormen van samenwerking en om beleid waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid neemt.

De maatschappij wordt steeds complexer en burgers steeds mondiger. Hierdoor verandert de rol van de overheid en wordt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat overheidsbeleid breed gedragen en ook effectief is. Hoe zorg je ervoor dat alle betrokken stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen? Beleidsbemiddeling, een nieuwe krachtige vorm van mediation, biedt uitkomst.

“De opleiding was nuttig, leerzaam en leuk!
Het enthousiasme van de trainers werkt aanstekelijk…”

In deze 6-daagse opleiding leer je beleidskwesties met tegengestelde belangen op te lossen met behulp van bemiddelingstechnieken. In drie blokken van twee dagen reiken ervaren beleidsbemiddelaars je vaardigheden aan die je direct kunt gebruiken in je werk als overheidsprofessional of zelfstandig bemiddelaar.

Door middel van theorie en rollenspellen ervaar je alle fasen van beleidsbemiddeling:
1. Conflict-analyse
2. Een gezamenlijk proces starten
3. Het conflict samen in kaart brengen
4. Brainstormen over oplossingen
5. Onderhandelen en besluitvorming
6. Een samenwerkingsovereenkomst sluiten

Daarnaast besteedt deze opleiding speciale aandacht aan de aspecten waarmee beleidsbemiddeling zich onderscheidt van andere vormen van mediation.

Werken met bestuurlijke kaders: je leert hoe je omgaat met bestuurlijke en juridische (beleids)kaders en hoe je het commitment van het beslissingsbevoegde orgaan waarborgt. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de ‘participatieladder’ die veel over overheidsorganen hebben.

Procesontwerp: je leert hoe je een stappenproces ontwerpt dat rekening houdt met de behoeften van alle stakeholders en dat als eerlijk en rechtvaardig wordt ervaren. Zo zorg je ervoor dat de stakeholders de uitkomst van het proces accepteren.

Gespreksleiding met grote groepen: je leert hoe je een gesprek leidt met meer dan 3 partijen om de tafel. Die partijen hebben meestal ook een achterban en daarom je leer je ook hoe die achterban bij het proces betrekt. Soms is die achterban ook aanwezig en heb je de leiding over een hele zaal vol mensen!

Visualisatie: Niet iedereen spreekt de taal van beleidsmakers, juristen of het bedrijfsleven. Dat kan leiden tot onbegrip en escalatie. Daarom leer je in deze opleiding ook hoe je beelden gebruikt om dilemma’s en oplossingen bespreekbaar te maken. Een beeld zegt meer immers dan duizend woorden.

Omgaan met de media: Omdat het gaat over publieke kwesties, wil de media graag weten hoe het proces gaat. Daarbij leveren vooral de tegenstellingen en conflicten sappige nieuwsberichten. Dat kan ook invloed hebben op het proces. Daarom is het belangrijk te weten hoe je (social) media een positieve plek geeft.

“De opleiding biedt een mooie mix van doen en luisteren.
 Als deelnemer was ik constant bezig en betrokken.”

Of het nu in het kader van de nieuwe Omgevingswet is, in het sociaal domein of op een ander beleidsterrein: een beleidsbemiddelaar brengt bestuurders en burgers, belangengroepen en bedrijven bij elkaar!

Meer informatie over de opleiding?

Aikkramer

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: