Deliberatieve democratie: hoe burgers betrekken bij besluiten?

Maatschappij in ontwikkeling

Onze maatschappij is altijd in ontwikkeling en wordt steeds complexer. De overheid heeft steeds minder regie over wat er in de samenleving gebeurt. Om goed en effectief beleid te formuleren is de hulp van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig.

In dialoog met burger, bedrijf en belangengroep

Beleidsbemiddeling stelt de overheid in staat om een constructieve dialoog aan te gaan over beleid. Door aan de belanghebbenden zelf te vragen wat de effecten van beleid zijn, komt de overheid tot nieuwe inzichten. De overheid is niet alwetend en hoeft dat ook niet te zijn. Wel moet de overheid alle verschillende belangen die in de samenleving bestaan een plek geven in haar beleid. Wanneer het overheid niet goed lukt om deze dialoog tot stand te brengen, biedt beleidsbemiddeling uitkomst.

Door middel van een open en transparant proces helpt de beleidsbemiddelaar om de input van belanghebbenden te verzamelen en te koppelen aan de bestuurlijke voorbereiding van beleid en besluiten. Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk iets met de input van de belanghebbenden gebeurt, kunnen er aan het begin van het proces bestuurlijke kaders worden gesteld.

beleidsbemiddeling

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: