Hoe ga je om met weerstand tegen beleid?

Mondige burgers en machtige bedrijven

Wanneer uw beleid stuit op weerstand bestaat het risico dat daardoor het beleid z’n effect verliest of zelfs averechts werkt. Daarom is draagvlak voor beleid noodzakelijk.

Overleg en samenwerking

Zowel voor de totstandkoming als voor het effectief uitvoeren van beleid is draagvlak nodig. Door belanghebbende partijen te betrekken bij het formuleren van beleid, kun je dit draagvlak creëren. Hierdoor kunnen conflicten in de toekomst worden voorkomen en zijn in een vroeg stadium alle belangen in beeld.

Dialoog

Door een dialoog met de belanghebbenden aan te gaan en hen te betrekken in het formuleren van problemen en oplossingen, kan weerstand tegen beleid worden weggenomen en breed draagvlak worden gecreëerd. Het gesprek moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid, ookal hebben de partijen verschillende (machts)posities.

Wanneer belanghebbenden zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van beleid, zullen zij beslissingen op basis van dat beleid eerder steunen. Als zij het gevoel hebben dat het proces van totstandkoming eerlijk is verlopen, zullen zij het resultaat eerder accepteren, zelfs als het in hun nadeel is. Tegelijk is het zo dat belanghebbenden zich tegen beleid zullen verzetten als zij het gevoel hebben dat het niet op een eerlijke manier tot stand is gekomen, zelfs wanneer dat beleid in hun voordeel is!

beleidsbemiddeling

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: