Mediation in ruimtelijke ordening toepassen

Blog

Van wegen tot natuurgebieden

Beleidsbemiddeling wordt veelvuldig toegepast in conflicten en geschillen rond ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan een conflict over de aanleg van een weg of over het management van een natuurgebied. Hoe pas je dit toe.

Wettelijke normen en beleidsdoelen

Belangrijk bij bemiddeling in ruimtelijke ordening is dat er rekening wordt gehouden met wettelijke- en beleidsnormen, alsook met bestuurlijke procedures. De oplossing van het conflict moet voldoen aan deze normen en tegelijk moet voorkomen worden dat deze normen aan een oplossing in de weg staan. Juist wanneer er weerstand en verzet is tegen beleid, kan een bemiddelingstraject nieuw draagvlak creëren.

Antwoord vinden op moeilijke vragen

Ook kijken de partijen in de bemiddeling (mediation) naar de verwachte effecten van maatregelen. Indien het nodig is, worden hiervoor experts ingeschakeld. Milieu- en ecosystemen zijn immers complexe systemen waarbij kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben. De partijen moeten relevante en betrouwbare informatie hebben om beslissingen te kunnen nemen over de toekomst. Beleidsbemiddeling besteedt hier uitgebreid aandacht aan.

beleidsbemiddeling

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: