Wat is beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling is het toepassen van bemiddeling en bemiddelingsvaardigheden bij beleidskwesties.

Beleidsbemiddeling wordt vooral toegepast wanneer er sprake is van tegengestelde belangen en tegenstrijdige standpunten.

Beleidsbemiddeling kan worden toegepast wanneer er een impasse of conflictsituatie is ontstaan of maar ook proactief, bijvoorbeeld in de vorm van (burger)participatie.